590
triệu
m3 nước
ĐÃ ĐƯỢC ĐÓNG GÓP
nhờ sử dụng
comfort
1 lần xả

Hành trình

tiết kiệm cho bạn
giúp vùng hạn mặn

2017
Cam kết tiết kiệm
icon
200,000

m3 nước

icon
10

công trình nước

icon
20

hoạt động
đóng góp nước

Sẻ chia nước sạch
giúp vùng hạn mặn

2016
icon
110.000

M3 NƯỚC SẠCH

icon
02

CÔNG TRÌNH NƯỚC BỀN VỮNG

icon
10

ĐỊA ĐIỂM ĐƯỢC NHẬN
NƯỚC SẠCH

CHƯƠNG TRÌNH
MÙA HÈ NƯỚC

2015
icon
9

DỰ ÁN CỘNG ĐỒNG
ĐƯỢC THỰC HIỆN

icon
278.000

người cam kết
tiết kiệm nước

TÌM KIẾM ĐẠI SỨ NƯỚC

2014
icon
1000

ý tưởng được đóng góp

2013

Ra mắt quỹ

“Tiết kiệm 1 tỷ m3 nước”