Bộ tài nguyên môi trường
Bộ tài nguyên và
môi trường
Cục quản lý tài nguyên nước
Cục quản lý
tài nguyên nước
Báo tuổi trẻ
Báo
tuổi trẻ
Bắc Kạn
Bắc Kạn
5701692L
Bắc Ninh
Bắc Ninh
5010511L
Bến Tre
Bến Tre
2878398L
Bình Phước
Bình Phước
1894388L
Bình Thuận
Bình Thuận
1302356L
Đắc Lắk
Đắc Lắk
1805618L
Gia Lai
Gia Lai
5014553L
Hà Giang
Hà Giang
1505326L
Kiên Giang
Kiên Giang
2504599L
Kon Tum
Kon Tum
3255045L
Ninh Thuận
Ninh Thuận
1704454L
Phú Yên
Phú Yên
1205231L
Sóc Trăng
Sóc Trăng
3403413L
Tây Ninh
Tây Ninh
2634399L
Tiền Giang
Tiền Giang
2555339L
Yên Bái
Yên Bái
2004628L
Hà Nội
TP.Hồ Chí Minh
QĐ.Hoàng Sa
QĐ.Trường Sa