Bộ tài nguyên môi trường
Bộ tài nguyên và
môi trường
Cục quản lý tài nguyên nước
Cục quản lý
tài nguyên nước
Báo tuổi trẻ
Báo
tuổi trẻ
Xả 1 lần cùng Comfort
Tiết kiệm cho bạn,
Giúp vùng hạn mặn
BẠN CÓ BIẾT?
Hành động nhỏ tạo nên thay đổi lớn
Bạn chọn tiết kiệm nước theo cách nào?
0
Người tham gia
0
lít nước được đóng góp
Hà Nội
TP.Hồ Chí Minh
QĐ.Hoàng Sa
QĐ.Trường Sa
Bắc Kạn
Bắc Kạn
5701803L nước
Bến Tre
Bến Tre
10008497L nước
Bình Phước
Bình Phước
1234L nước
Bình Thuận
Bình Thuận
2365L nước
Đắc Lắk
Đắc Lắk
5005643L nước
Gia Lai
Gia Lai
5014583L nước
Hà Giang
Hà Giang
5369L nước
Kiên Giang
Kiên Giang
1117L nước
Kon Tum
Kon Tum
5192L nước
Ninh Thuận
Ninh Thuận
4488L nước
Phú Yên
Phú Yên
5269L nước
Sóc Trăng
Sóc Trăng
5003424L nước
Tây Ninh
Tây Ninh
1116L nước
Tiền Giang
Tiền Giang
5372L nước
Yên Bái
Yên Bái
4640L nước