Cô Huệ Lan
PGSTS Trần Hồng Côn
Bác Phạm Văn Tân
Nguyễn Anh Hùng & Trương Quốc Vi
Bạn Đặng Huỳnh Mai Anh và mẹ

Hành trình tìm kiếm
Đại sứ nước 2014

 
 
 
Đại sứ nước tiêu biểu  

Bạn có ủng hộ
TIẾT KIỆM NƯỚC?

click ngay

 

Đã có 141124 cam kết

Bạn có biết cứ mỗi ngày tại Việt nam có 3 trẻ em qua đời vì các nguyên nhân liên quan đến thiếu nước sạch. Hãy cùng chung tay tiết kiệm nước vì cộng đồng ngay hôm nay!

 
Quanh bạn có những tấm gương sáng đang tích cực hoạt động bảo vệ nguồn nước? Đề cử ngay để cùng chúng tôi tìm ra Đại sứ Nước 2014!

Đề cử mới nhất

Xem danh sách đề cử

Giải nhất

Kỉ niệm chương
"Đại sứ nước 2014"
bằng vàng trị giá
10 triệu đồng

Máy tính macbook air trị giá 24 triệu đồng

1 năm sử dụng miễn phí sản phẩm comfort một lần xả

Và nhiều giải thưởng hấp dẫn khác
Đề cử đại sứ nước 2014