150000

155000

cứ mỗi cam kết tiết kiệm nước trong năm nay, comfort sẽ trích ra 1.8 lít nước ủng hộ cho người dân đang thiếu tiếp cận với nước sạch.

Hãy cam kết tiết kiệm nước và kêu gọi mọi người cùng tham gia. Vì nguồn nước sạch ngày càng khan hiếm, mỗi người hãy là một Đại sứ nước.

Nước sạch sẽ được comfort chuyển đến những vùng thiếu nước (Thanh HóaNghệ An) thông qua thiết bị lọc nước PUREIT. Mỗi chiếc máy có khả năng lọc sạch 9.000 lít nước trong vòng 3 năm.

"1 tỷ mét khối nước" là chương trình nằm trong khuôn khổ quỹ “Tiết kiệm 1 tỷ m3 nước sạch cho Việt Nam” được Unilever phối hợp cùng Bộ Tài nguyên Môi Trường thực hiện trong vòng 5 năm kể từ năm 2013.

Theo thống kê của Hội tài nguyên nước quốc tế, Việt Nam thuộc nhóm quốc gia thiếu nước sạch với lượng nước sạch bình quân đầu người thấp hơn mức trung bình thế giới và đến 2025 sẽ tiếp tục giảm đi một nửa.

Hãy đồng hành cùng chúng tôi mang nước sạch đến cộng đồng bằng cách tham gia các hoạt động thiết thực từ chương trình!